Publikace


18.05.2018EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 1/2018 ›Založení joint venture z pohledu zadávání veřejných zakázek
02.05.2018TREND REPORT 2018 ›Shrnutí legislativních změn